האם הלקוח תמיד צודק?

אם תראה ללקוח שהוא לא צודק, הוא למעשה ירגיש כל כך טועה שהוא יהפוך לאויב שלך.

אם תראה ללקוח שהוא לא צודק, הוא למעשה ירגיש כל כך טועה שהוא יהפוך לאויב שלך.